DELL

לוח אירועים

פייסבוק
קישורים נוספים
דירוג בינלאומי - גברים
שם שחקן דירוג
דודי סלע 60
אמיר וינטרוב 217
עידן לשם 393
בר בוצר 485
דירוג בינלאומי - נשים
 
שם שחקן דירוג
יוליה גלושקו 134
דניז חזניוק 342
ולדה אקשיברובה 470
שחר פאר 592
אלופות המדינה - גברים
 
קבוצה אלופה שנה
מרכז טניס רמלה 2016
מרכז הטניס רמלה 2015
הפועל עירו 2014
מרכז טניס רמלה 2013
אלופות המדינה - נשים
קבוצה אלופה שנה
הפועל טבעון 2015
מרה"ט רמה"ש 2014
מרה"ט רמה"ש 2013
מרה"ט רמה"ש 2012

קטגוריה:

שם תחרות:

רמה:

אזור:

מתאריך:

עד תאריך:

קוד שם תחרות גיל תחילת תחרות סיום תחרות רמה אזור גמר הרשמה
8482 פסח 2017 בנים 12 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8483 פסח 2017 בנים 14 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8484 פסח 2017 בנים 16 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8485 פסח 2017 בנים לאומית 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8486 פסח 2017 בנות 12 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8487 פסח 2017 בנות 14 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8488 פסח 2017 בנות 16 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8489 פסח 2017 בנות לאומית 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8490 פסח 2017 בנים 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8491 פסח 2017 בנים 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8492 פסח 2017 בנים 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8493 פסח 2017 בנים 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8494 פסח 2017 בנים 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8495 פסח 2017 בנות 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8496 פסח 2017 בנות 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8497 פסח 2017 בנות 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8498 פסח 2017 בנות 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8499 פסח 2017 בנים 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8500 פסח 2017 בנים 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8501 פסח 2017 בנים 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8502 פסח 2017 בנים 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8503 פסח 2017 בנים 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8504 פסח 2017 בנות 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8505 פסח 2017 בנות 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8506 פסח 2017 בנות 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8507 פסח 2017 בנות 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8508 פסח 2017 בנים 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8509 פסח 2017 בנים 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8510 פסח 2017 בנים 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8511 פסח 2017 בנים 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8512 פסח 2017 בנים 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8513 פסח 2017 בנים לאומית 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8514 פסח 2017 בנות 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8515 פסח 2017 בנות 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8516 פסח 2017 בנות 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8517 פסח 2017 בנות 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8518 פסח 2017 בנות 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8519 פסח 2017 בנות לאומית 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8520 פסח 2017 בנים 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8521 פסח 2017 בנים 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8522 פסח 2017 בנים 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8523 פסח 2017 בנים 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8524 פסח 2017 בנים 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8525 פסח 2017 בנות 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8526 פסח 2017 בנות 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8527 פסח 2017 בנות 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8528 פסח 2017 בנות 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8564 שבועות 2017 בנים 12 26/05/2017 03/06/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8565 שבועות 2017 בנים 14 26/05/2017 03/06/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8566 שבועות 2017 בנים 16 26/05/2017 03/06/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8567 שבועות 2017 בנים לאומית 26/05/2017 03/06/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8568 שבועות 2017 בנות 12 26/05/2017 03/06/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8569 שבועות 2017 בנות 14 26/05/2017 03/06/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8570 שבועות 2017 בנות 16 26/05/2017 03/06/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8571 שבועות 2017 בנות לאומית 26/05/2017 03/06/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8572 שבועות 2017 בנים 12 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8573 שבועות 2017 בנים 14 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8574 שבועות 2017 בנים 16 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8575 שבועות 2017 בנות 12 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8576 שבועות 2017 בנות 14 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8577 שבועות 2017 בנים 12 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8578 שבועות 2017 בנים 14 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8579 שבועות 2017 בנים 16 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8580 שבועות 2017 בנות 12 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8581 שבועות 2017 בנות 14 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8582 שבועות 2017 בנים 12 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8583 שבועות 2017 בנים 14 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8584 שבועות 2017 בנים 16 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8585 שבועות 2017 בנות 12 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8586 שבועות 2017 בנות 14 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8587 שבועות 2017 בנים 12 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8588 שבועות 2017 בנים 14 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8589 שבועות 2017 בנים 16 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8590 שבועות 2017 בנים לאומית 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8591 שבועות 2017 בנות 12 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8592 שבועות 2017 בנות 14 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8593 שבועות 2017 בנות 16 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8594 שבועות 2017 בנות לאומית 26/05/2017 03/06/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8598 סבב וילסון 3 2017 בנים 10 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8599 סבב וילסון 3 2017 בנים 12 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8600 סבב וילסון 3 2017 בנים 14 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8601 סבב וילסון 3 2017 בנים 16 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8602 סבב וילסון 3 2017 בנים לאומית 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8608 סבב וילסון 3 2017 בנות 10 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8618 סבב וילסון 3 2017 בנות 12 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8620 סבב וילסון 3 2017 בנות 14 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8621 סבב וילסון 3 2017 בנות 16 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8622 סבב וילסון 3 2017 בנות לאומית 01/04/2017 01/04/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8630 סבב ישראל 3 2017 בנים 10 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8631 סבב ישראל 3 2017 בנים 12 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8632 סבב ישראל 3 2017 בנים 14 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8633 סבב ישראל 3 2017 בנים 16 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8634 סבב ישראל 3 2017 בנים לאומית 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8635 סבב ישראל 3 2017 בנות 10 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8636 סבב ישראל 3 2017 בנות 12 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8637 סבב ישראל 3 2017 בנות 14 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8638 סבב ישראל 3 2017 בנות 16 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8639 סבב ישראל 3 2017 בנות לאומית 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8640 סבב ישראל 4 2017 בנים 10 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8641 סבב ישראל 4 2017 בנים 12 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8642 סבב ישראל 4 2017 בנים 14 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8643 סבב ישראל 4 2017 בנים 16 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8644 סבב ישראל 4 2017 בנים לאומית 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8645 סבב ישראל 4 2017 בנות 10 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8646 סבב ישראל 4 2017 בנות 12 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8647 סבב ישראל 4 2017 בנות 14 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8648 סבב ישראל 4 2017 בנות 16 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8649 סבב ישראל 4 2017 בנות לאומית 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8650 סבב וילסון 4 2017 בנים 10 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8651 סבב וילסון 4 2017 בנים 12 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8652 סבב וילסון 4 2017 בנים 14 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8653 סבב וילסון 4 2017 בנים 16 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8654 סבב וילסון 4 2017 בנים לאומית 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8655 סבב וילסון 4 2017 בנות 10 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8656 סבב וילסון 4 2017 בנות 12 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8657 סבב וילסון 4 2017 בנות 14 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8658 סבב וילסון 4 2017 בנות 16 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8659 סבב וילסון 4 2017 בנות לאומית 01/05/2017 01/05/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8660 קיץ 1 2017 בנים 12 01/07/2017 08/07/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8661 קיץ 1 2017 בנים 14 01/07/2017 08/07/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8662 קיץ 1 2017 בנים 16 01/07/2017 08/07/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8663 קיץ 1 2017 בנים לאומית 01/07/2017 08/07/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8664 קיץ 1 2017 בנות 12 01/07/2017 08/07/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8665 קיץ 1 2017 בנות 14 01/07/2017 08/07/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8666 קיץ 1 2017 בנות 16 01/07/2017 08/07/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8667 קיץ 1 2017 בנות לאומית 01/07/2017 08/07/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8668 קיץ 1 2017 בנים 9 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8669 קיץ 1 2017 בנים 10 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8670 קיץ 1 2017 בנים 12 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8671 קיץ 1 2017 בנים 14 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8672 קיץ 1 2017 בנים 16 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8673 קיץ 1 2017 בנות 9 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8674 קיץ 1 2017 בנות 10 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8675 קיץ 1 2017 בנות 12 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8676 קיץ 1 2017 בנות 14 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון 25/06/2017
8677 קיץ 1 2017 בנים 9 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8678 קיץ 1 2017 בנים 10 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8679 קיץ 1 2017 בנים 12 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8680 קיץ 1 2017 בנים 14 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8681 קיץ 1 2017 בנים 16 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8682 קיץ 1 2017 בנות 9 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8683 קיץ 1 2017 בנות 10 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8685 קיץ 1 2017 בנות 12 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8686 קיץ 1 2017 בנות 14 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום 25/06/2017
8687 קיץ 1 2017 בנים 9 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8688 קיץ 1 2017 בנים 10 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8689 קיץ 1 2017 בנים 12 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8690 קיץ 1 2017 בנים 14 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8691 קיץ 1 2017 בנים 16 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8692 קיץ 1 2017 בנים לאומית 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8693 קיץ 1 2017 בנות 9 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8694 קיץ 1 2017 בנות 10 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8695 קיץ 1 2017 בנות 12 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8696 קיץ 1 2017 בנות 14 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8697 קיץ 1 2017 בנות 16 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8698 קיץ 1 2017 בנות לאומית 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' 25/06/2017
8699 קיץ 1 2017 בנים 9 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8700 קיץ 1 2017 בנים 10 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8701 קיץ 1 2017 בנים 12 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8702 קיץ 1 2017 בנים 14 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8703 קיץ 1 2017 בנים 16 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8704 קיץ 1 2017 בנות 9 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8705 קיץ 1 2017 בנות 10 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8706 קיץ 1 2017 בנות 12 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8707 קיץ 1 2017 בנות 14 02/07/2017 08/07/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' 25/06/2017
8714 סבב וילסון 5 2017 בנים 10 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8715 סבב וילסון 5 2017 בנים 12 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8716 סבב וילסון 5 2017 בנים 14 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8717 סבב וילסון 5 2017 בנים 16 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8718 סבב וילסון 5 2017 בנים לאומית 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8719 סבב וילסון 5 2017 בנות 10 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8720 סבב וילסון 5 2017 בנות 12 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8721 סבב וילסון 5 2017 בנות 14 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8722 סבב וילסון 5 2017 בנות 16 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8723 סבב וילסון 5 2017 בנות לאומית 01/06/2017 01/06/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
השותפים שלנו


volvo
ituran
winner
bg_logo
calcalist
five
San Benedetto
Wilson
Kavim
dell
blue sky