DELL

לוח אירועים

פייסבוק
קישורים נוספים
דירוג בינלאומי - גברים
שם שחקן דירוג
דודי סלע 60
אמיר וינטרוב 217
עידן לשם 393
בר בוצר 485
דירוג בינלאומי - נשים
 
שם שחקן דירוג
יוליה גלושקו 134
דניז חזניוק 342
ולדה אקשיברובה 470
שחר פאר 592
אלופות המדינה - גברים
 
קבוצה אלופה שנה
מרכז טניס רמלה 2016
מרכז הטניס רמלה 2015
הפועל עירו 2014
מרכז טניס רמלה 2013
אלופות המדינה - נשים
קבוצה אלופה שנה
הפועל טבעון 2015
מרה"ט רמה"ש 2014
מרה"ט רמה"ש 2013
מרה"ט רמה"ש 2012

קטגוריה:

שם תחרות:

רמה:

אזור:

מתאריך:

עד תאריך:

קוד שם תחרות גיל תחילת תחרות סיום תחרות רמה אזור גמר הרשמה
8405 תחרות יומית-בת ים 1 כללי 24/01/2017 24/01/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8413 תחרות לאומית מס' 1 בנים לאומית 17/02/2017 24/02/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8414 תחרות לאומית מס' 1 בנות לאומית 17/02/2017 24/02/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8415 תחרות לאומית מס' 2 בנים לאומית 03/03/2017 10/03/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8416 תחרות לאומית מס' 2 בנות לאומית 03/03/2017 10/03/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8417 פורים 2017 בנים 12 10/03/2017 18/03/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8418 פורים 2017 בנים 14 10/03/2017 18/03/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8419 פורים 2017 בנים 16 10/03/2017 18/03/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8420 פורים 2017 בנות 12 10/03/2017 18/03/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8421 פורים 2017 בנות 14 10/03/2017 18/03/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8422 פורים 2017 בנות 16 10/03/2017 18/03/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8423 פורים 2017 בנים 10 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8424 פורים 2017 בנים 12 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8425 פורים 2017 בנים 14 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8426 פורים 2017 בנים 16 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8427 פורים 2017 בנות 10 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8428 פורים 2017 בנות 12 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8429 פורים 2017 בנות 14 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8430 פורים 2017 בנים 10 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8431 פורים 2017 בנים 12 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8432 פורים 2017 בנים 14 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8433 פורים 2017 בנים 16 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8434 פורים 2017 בנות 10 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8435 פורים 2017 בנות 12 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8436 פורים 2017 בנות 14 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8437 פורים 2017 בנים 10 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8438 פורים 2017 בנים 12 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8439 פורים 2017 בנים 14 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8440 פורים 2017 בנים 16 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8441 פורים 2017 בנות 10 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8442 פורים 2017 בנות 12 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8443 פורים 2017 בנות 14 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8444 פורים 2017 בנים 10 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8445 פורים 2017 בנים 12 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8446 פורים 2017 בנים 14 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8447 פורים 2017 בנים 16 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8448 פורים 2017 בנות 10 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8449 פורים 2017 בנות 12 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8450 פורים 2017 בנות 14 10/03/2017 18/03/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8452 סבב וילסון 1 2017 בנים 10 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8453 סבב וילסון 1 2017 בנים 12 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8454 סבב וילסון 1 2017 בנים 14 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8455 סבב וילסון 1 2017 בנים 16 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8456 סבב וילסון 1 2017 בנים לאומית 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8457 סבב וילסון 1 2017 בנות 10 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8458 סבב וילסון 1 2017 בנות 12 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8459 סבב וילסון 1 2017 בנות 14 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8460 סבב וילסון 1 2017 בנות 16 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8461 סבב וילסון 1 2017 בנות לאומית 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8462 סבב פרינס 1 2017 בנים 10 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8463 סבב פרינס 1 2017 בנים 12 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8464 סבב פרינס 1 2017 בנים 14 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8465 סבב פרינס 1 2017 בנים 16 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8466 סבב פרינס 1 2017 בנים לאומית 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8467 סבב פרינס 1 2017 בנות 10 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8468 סבב פרינס 1 2017 בנות 12 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8469 סבב פרינס 1 2017 בנות 14 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8470 סבב פרינס 1 2017 בנות 16 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8472 תחרות יומית 2 מ. טניס בת ים כללי 14/02/2017 14/02/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8474 תחרות יומית- מרה"ט טבריה 2 כללי 24/01/2017 27/01/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8475 תחרות יומית מרה"ט עכו 1 כללי 07/02/2017 07/02/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8476 מאסטרס ITF רמה"ש 2017 תחרות מאסטרס 10/02/2017 18/02/2017 בינ"ל דרג א' כללי הרשמה נסגרה
8477 תחרות יומית מגדל העמק 2 כללי 11/02/2017 11/02/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8478 תחרות 2- זוגות -סבב פיוצ'ר השר כללי 10/02/2017 10/02/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8479 תחרות 3- יחידים-סבב פיוצ'ר השר כללי 11/02/2017 11/02/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8480 תחרות יומית מרה"ט ב"ש 2 כללי 21/02/2017 21/02/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8482 פסח 2017 בנים 12 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8483 פסח 2017 בנים 14 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8484 פסח 2017 בנים 16 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8485 פסח 2017 בנים לאומית 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8486 פסח 2017 בנות 12 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8487 פסח 2017 בנות 14 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8488 פסח 2017 בנות 16 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8489 פסח 2017 בנות לאומית 01/04/2017 07/04/2017 ארצית ארצית - אזור 1 הרשמה נסגרה
8490 פסח 2017 בנים 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8491 פסח 2017 בנים 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8492 פסח 2017 בנים 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8493 פסח 2017 בנים 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8494 פסח 2017 בנים 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8495 פסח 2017 בנות 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8496 פסח 2017 בנות 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8497 פסח 2017 בנות 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8498 פסח 2017 בנות 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית צפון הרשמה נסגרה
8499 פסח 2017 בנים 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8500 פסח 2017 בנים 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8501 פסח 2017 בנים 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8502 פסח 2017 בנים 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8503 פסח 2017 בנים 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8504 פסח 2017 בנות 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8505 פסח 2017 בנות 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8506 פסח 2017 בנות 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8507 פסח 2017 בנות 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית דרום הרשמה נסגרה
8508 פסח 2017 בנים 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8509 פסח 2017 בנים 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8510 פסח 2017 בנים 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8511 פסח 2017 בנים 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8512 פסח 2017 בנים 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8513 פסח 2017 בנים לאומית 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8514 פסח 2017 בנות 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8515 פסח 2017 בנות 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8516 פסח 2017 בנות 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8517 פסח 2017 בנות 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8518 פסח 2017 בנות 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8519 פסח 2017 בנות לאומית 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז א' הרשמה נסגרה
8520 פסח 2017 בנים 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8521 פסח 2017 בנים 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8522 פסח 2017 בנים 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8523 פסח 2017 בנים 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8524 פסח 2017 בנים 16 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8525 פסח 2017 בנות 9 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8526 פסח 2017 בנות 10 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8527 פסח 2017 בנות 12 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8528 פסח 2017 בנות 14 02/04/2017 08/04/2017 אזורית רמה 1 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8531 סבב וילסון 2 2017 בנים 10 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8532 סבב וילסון 2 2017 בנים 12 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8533 סבב וילסון 2 2017 בנים 14 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8534 סבב וילסון 2 2017 בנים 16 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8535 סבב וילסון 2 2017 בנים לאומית 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8536 סבב וילסון 2 2017 בנות 10 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8537 סבב וילסון 2 2017 בנות 12 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8538 סבב וילסון 2 2017 בנות 14 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8539 סבב וילסון 2 2017 בנות 16 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8540 סבב וילסון 2 2017 בנות לאומית 01/02/2017 01/02/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8548 סבב פרינס 2 בנים 10 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8549 סבב פרינס 2 בנים 12 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8550 סבב פרינס 2 בנים 14 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8551 תחרות יומית עפולה מס' 2 כללי 08/04/2017 09/04/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8552 סבב פרינס 2 בנים 16 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8553 סבב פרינס 2 בנים לאומית 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8554 תחרות יומית עפולה מס' 3 כללי 18/04/2017 18/04/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8555 תחרות יומית מרה"ט עכו 3 כללי 28/03/2017 28/03/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8556 תחרות 4 סבב פיוצ'ר השרון כללי 18/03/2017 18/03/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8557 סבב פרינס 2 בנות 10 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8558 סבב פרינס 2 בנות 12 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8559 סבב פרינס 2 בנות 14 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8560 סבב פרינס 2 בנות 16 01/03/2017 01/03/2017 אזורית רמה 2 אזורית מרכז ב' הרשמה נסגרה
8561 תחרות מאסטרס ITF מכבי צפון 201 תחרות מאסטרס 06/04/2017 15/04/2017 מאסטרס 1 א' כללי הרשמה נסגרה
8562 סבב 1 מבוגרים- טניס בת ים כללי 28/03/2017 28/03/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
8563 תחרות יומית 1 מרה"ט אופקים כללי 14/03/2017 14/03/2017 תחרות יומית כללי הרשמה נסגרה
השותפים שלנו


volvo
ituran
winner
bg_logo
calcalist
five
San Benedetto
Wilson
Kavim